محتویات آکادمی

ترجمه های لینوکسی

راهنمای فارسی هوبونتو

ترجمه پیش رو، ترجمه محتوای وب سایت ویکی آرچ که منبعی غنی از آموزش ها و نکات عمیق لینوکسی و همچنین تنظیمات بسیارزیادی از قسمت های لینوکس را شامل می باشد.

راهنمای فارسی امپرور

ترجمه پیش رو، ترجمه محتوای وب سایت ویکی آرچ که منبعی غنی از آموزش ها و نکات عمیق لینوکسی و همچنین تنظیمات بسیارزیادی از قسمت های لینوکس را شامل می باشد.

راهنمای فارسی پردیتور

ترجمه پیش رو، ترجمه کتابچه راهنمای فنی توزیع دبیان که عملکرد و استفاده از برنامه ها آن را شرح میدهد. این ترجمه حاوی مجموعه‌ای از ترجمه ها است که به راهنمای نصب، راهنماهای توزیع، پرسش‌های متداول، یادداشت‌های انتشارو موارد دیگر منتهی می‌شود

راهنمای فارسی آرچ

ترجمه پیش رو، ترجمه محتوای وب سایت ویکی آرچ که منبعی غنی از آموزش ها و نکات عمیق لینوکسی و همچنین تنظیمات بسیارزیادی از قسمت های لینوکس را شامل می باشد.

راهنمای فارسی دبیان

ترجمه پیش رو، ترجمه کتابچه راهنمای فنی توزیع دبیان که عملکرد و استفاده از برنامه ها آن را شرح میدهد. این ترجمه حاوی مجموعه‌ای از ترجمه ها است که به راهنمای نصب، راهنماهای توزیع، پرسش‌های متداول، یادداشت‌های انتشارو موارد دیگر منتهی می‌شود.

راهنمای فارسی جلاد

مه پیش رو، ترجمه محتوای وب سایت ویکی آرچ که منبعی غنی از آموزش ها و نکات عمیق لینوکسی و همچنین تنظیمات بسیارزیادی از قسمت های لینوکس را شامل می باشد.

راهنمای فارسی اوپن سوزه

ترجمه پیش رو، ترجمه اوپن سوزه هم برای مدیران سیستم و هم برای کاربران دسکتاپ است.

راهنمای فارسی ردهت

ترجمه پیش رو، ترجمه مستندات و صفحات وب، وب سایت رسمی ردهت نسخه تجاری است.

راهنمای فارسی اوبونتو

ترجمه پیش رو، ترجمه محتوای وب سایت راهنمای اوبونتو است که در زمینه دسکتاپ و سرور است.

feebsdراهنمای فارسی

ترجمه پیش رو، ترجمه راهنمای نصب و استفاده روزانه از فری بی اس دی را پوشش می دهد. این کتاب نتیجه کار مداوم بسیاری از افراد است.

راهنمای فارسی جنتو

ترجمه پیش رو،ترجمه اسناد توزیع جنتو که در یک کتاب راهنمای منسجم است. این کتابچه راهنمای نصب شامل دستورالعمل‌های نصب برای نصب مبتنی بر اینترنت و بخش‌های اضافی برای کار با ابزارهای نرم‌افزاری اصلی است.

راهنمای فارسی راکی

ترجمه پیش رو، ترجمه اسنادی در مورد نحوه ساخت خود راکی لینوکس و همچنین اسنادی در مورد موضوعات مختلف که برای جامعه راکی لینوکس مهم هستند را خواهید یافت.