آکادمی آموزشی کندوی دانش

دوره های آموزشی

دسته بندی: آموزش شبکه
learninghive

در حال برگزاری

excel

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

02:20:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

پیش فروش

git

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

08:07:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

تکمیل شده

git-2

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

25:20:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

git-adv

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

تکمیل شده

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

بزودی

git-ba

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

07:07:07

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

بزودی

ms-access

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

06:06:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

در حال برگزاری

msword

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

08:55:30

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

تکمیل شده

photoshop element

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

06:06:06

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

تکمیل شده

photoshop-adv

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

03:05:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

در حال برگزاری

photoshop-basic

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

09:55:00

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

پیش فروش

photoshop-litroom

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

07:08:09

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

learninghive

تکمیل شده

test

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

01:01:01

قیمت اصلی 200.000تومان بود.قیمت فعلی 180.000تومان است.

در حال برگزاری

آموزش فتوشاپ

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

20 ساعت

قیمت اصلی 5.000.000تومان بود.قیمت فعلی 500.000تومان است.

learninghive

تکمیل شده

کتاب فلسفه لینوکس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و…

30:50:00

قیمت اصلی 50.000تومان بود.قیمت فعلی 25.000تومان است.